Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi

İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi

Tibb fakültəsi

Tibb fakültəsi (YENİ)

Pedaqoji fakültə

Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı fakültəsi

Xarici Dillər fakültəsi

Beynəlxalq Münasibətlər və Hüquq fakültəsi